Declaració d’accessibilitat
bexperience.company posa a disposició en el seu lloc, segons el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat de llocs web i aplicacions per a telèfons mòbils

Estat de compliment

Aquest lloc web compleix parcialment amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la falta de conformitat de les següents àrees.

Contingut no accessible

El contingut que es presenta a continuació no és accessible per als següents.

Falta conformitat amb el RD 1112/2018:

Algunes imatges no tenen nom o tenen una optativa literària convencional [requisit número 9.1.1.1 de la UNE-EN 301549:2019 Contingut no basat en text]

Algunes gravacions gravades poden no contenir subtítols [requisit número 9.1.2.2 de la UNE-EN 301549:2019 subtítols (gravats)]

Algunes gravacions pregravades del lloc no compten amb representació sonora ni mitjans electius [requisits número 9.1.2.5 i 9.1.2.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Representació sonora o mitjans electius (gravats)]

En certes pàgines, les dades, la construcció i les connexions no estan gravades en pedra per programació o no tenen opció com a text. [requisit número 9.1.3.1 de la UNE-EN 301549:2019 de dades i relacions]

En determinades pàgines s’ha utilitzat la varietat com a mitjà visual principal per enviar dades, mostrar una activitat, incitar una reacció o reconèixer un component visual [requisit número 9.1.4.1 de la norma UNE-EN 301549:2019, utilització del color]

En determinades pàgines poden existir atribucions i identificadors de còpia [requisit número 9.4.1.1 de la norma de manipulació UNE-EN 301549:2019]

En determinades pàgines les parts de la UI, per exemple, components d’estructura, connexions i parts creades per script no segueixen el disseny suggerit per les regles de disponibilitat [requisit número 9.4.1.2 de la norma UNE-EN 301549: 2019 Nom, capacitat, valor ]

En determinades estructures, el camp d’informació que recull dades sobre el client no té distingit el motiu [requisit número 9.1.3.5 de la norma UNE-EN 301549:2019, ID de la finalitat de la informació]

En determinades pàgines, la proporció de diferenciació en text o imatges no podrà ser inferior a 4,5:1 [requisit número 9.1.4.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 mínim contrast]

En determinades pàgines, la diferència de les parts de IU i articles realistes pot no arribar a 3:1 amb els tons veïns [requisit número 9.1.4.11 de la norma UNE-EN 301549:2019, contrast no literari]

De tant en tant, pot haver-hi un error de pas en un camp/tipus del que no s’informa al client de la idea de subsanar-lo [requisit número 9.3.3.3 de la norma UNE-EN 301549:2019 Idea per a errors]

En determinades pàgines els missatges d’estat poden seguir en l’aire per programació a través de capacitats o propietats [requisit número 9.4.1.3 de la UNE-EN 301549:2019 missatges d’estat]