Consultoria

de marketing i vendes

Anàlisi del mercat i la competència: Coneix les oportunitats i desafiaments que afronta el teu negoci.

Estratègies de màrqueting i vendes personalitzades: Implementa solucions efectives dissenyades específicament per a la teva empresa.

Implementació i seguiment d’accions: Assegura l’èxit de les teves estratègies amb el nostre suport constant.

Descobreix com podem millorar el teu negoci.

CONSULTORIA

Experiencia de client

Connecta de manera més efectiva amb els teus clients a través d’una experiència personalitzada i un millor assessorament.

Auditem, dissenyem i implementem solucions que incrementen l’experiència i la satisfacció del client.

Aquesta planificació ajuda a integrar departaments i treballa des d'una perspectiva d'impacte global i omnicanal.

ESTRATÈGIES 360

Les avaluacions comercials permeten detectar oportunitats de desenvolupament en l'àrea comercial i en l'equip de vendes.

AVALUACIÓ COMERCIAL

Disseny de metodologies que empren els mitjans digitals i les xarxes socials per millorar la captació i fidelització de clients.

SOCIAL SELLING

Anàlisi de posicionament digital de la marca, producte o servei i disseny de recomanacions per millorar la competitivitat.

IDENTITAT DIGITAL

Disseny i creació del sistema de venda en línia. Anàlisi del sistema i detecció de millores en l'embut de vendes.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Avaluació multicanal dels sistemes d'atenció al client i disseny de solucions integrades en entorns híbrids. La bateria de recomanacions del sistema d'atenció al client contempla accions d'alt impacte per a la millora de processos, buscant l'excel·lència en el servei.

CUSTOMER SERVICE

Definició de metodologies de treball comunes per als equips de màrqueting i vendes, amb l'objectiu de facilitar la màxima satisfacció dels clients, independentment del canal.

CUSTOMER JOURNEY

Disseny de l'estratègia de relació amb els clients. Selecció i implementació d'eines CRM integrades.

CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Recurs apte per a qualsevol àrea corporativa i perfil professional. Permet treballar diferents objectius, com la integració d'equips, el disseny d'estratègies de CRM o la millora de la comunicació amb clients, entre d'altres.

SISTEMA DISC

Implantació de sistemes d'anàlisi de dades per millorar la personalització en el servei al client i en la relació postvenda.

SMART DATA

ESTRATÈGIES 360

Aquesta planificació ajuda a integrar departaments i treballa des d’una perspectiva d’impacte global i omnicanal.

AVALUACIÓ COMERCIAL

Les avaluacions comercials permeten detectar oportunitats de desenvolupament en l’àrea comercial i en l’equip de vendes.

SOCIAL SELLING

Disseny de metodologies que empren els mitjans digitals i les xarxes socials per millorar la captació i fidelització de clients.

IDENTITAT DIGITAL

Anàlisi de posicionament digital de la marca, producte o servei i disseny de recomanacions per millorar la competitivitat.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Disseny i creació del sistema de venda en línia. Anàlisi del sistema i detecció de millores en l’embut de vendes.

CUSTOMER SERVICE

Avaluació multicanal dels sistemes d’atenció al client i disseny de solucions integrades en entorns híbrids.

La bateria de recomanacions del sistema d’atenció al client contempla accions d’alt impacte per a la millora de processos, buscant l’excel·lència en el servei.

CUSTOMER JOURNEY

Definició de metodologies de treball comunes per als equips de màrqueting i vendes, amb l’objectiu de facilitar la màxima satisfacció dels clients, independentment del canal.

CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Disseny de l’estratègia de relació amb els clients. Selecció i implementació d’eines CRM integrades.

SISTEMA DISC

Recurs apte per a qualsevol àrea corporativa i perfil professional. Permet treballar diferents objectius, com la integració d’equips, el disseny d’estratègies de CRM o la millora de la comunicació amb clients, entre d’altres.

SMART DATA

Implantació de sistemes d’anàlisi de dades per millorar la personalització en el servei al client i en la relació postvenda.

ESTRATÈGIES 360

Aquesta planificació ajuda a integrar departaments i treballa des d’una perspectiva d’impacte global i omnicanal.

AVALUACIÓ COMERCIAL

Les avaluacions comercials permeten detectar oportunitats en l’àrea comercial i en l’equip de vendes.

SOCIAL SELLING

Disseny de metodologies que empren els mitjans digitals i les xarxes socials per millorar la captació i fidelització de clients.

IDENTITAT DIGITAL

Anàlisi de posicionament digital de la marca, producte o servei i disseny de recomanacions per millorar la competitivitat.

COMERÇ ELECTRÒNIC

Disseny i creació del sistema de venda en línia. Anàlisi del sistema i detecció de millores en l’embut de vendes.

CUSTOMER SERVICE

Avaluació multicanal dels sistemes d’atenció al client i disseny de solucions integrades en entorns híbrids.

La bateria de recomanacions del sistema d’atenció al client contempla accions d’alt impacte per a la millora de processos, buscant l’excel·lència en el servei.

CUSTOMER JOURNEY

Definició de metodologies de treball comunes per als equips de màrqueting i vendes, amb l’objectiu de facilitar la màxima satisfacció dels clients, independentment del canal.

CRM

CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT

Disseny de l’estratègia de relació amb els clients. Selecció i implementació d’eines CRM integrades.

SISTEMA DISC

Recurs apte per a qualsevol àrea corporativa i perfil professional. Permet treballar diferents objectius, com la integració d’equips, el disseny d’estratègies de CRM o la millora de la comunicació amb clients, entre d’altres.

SMART DATA

Implantació de sistemes d’anàlisi de dades per millorar la personalització en el servei al client i en la relació postvenda.

CONSULTORIA

Experiència de l'empleat

Auditem, dissenyem i implementem solucions que incrementen la captació i retenció del talent, així com asseguren la satisfacció del client intern.

Avaluació de processos i disseny de plans d'onboarding interdepartamentals per agilitzar la preparació de les noves incorporacions.

ONBOARDING

Implementació de metodologies i sistemes que maximitzen l'efectivitat de la comunicació interna a l'organització.

COMUNICACIÓ INTERNA

Disseny i direcció de sessions participatives, amb l'objectiu de fomentar l'esperit d'equip i la col·laboració entre companys.

TEAMBUILDING

Vols de treball que limiten els efectes de la bretxa generacional i potencien la comprensió i la col·laboració intergeneracional.

GESTIÓ INTERGENERACIONAL

Disseny i direcció de sessions participatives que persegueixen objectius o reptes concrets, vinculats amb la millora contínua i la innovació.

OPEN INNOVATION

ONBOARDING

Avaluació de processos i disseny de plans d’onboarding interdepartamentals per agilitzar la preparació de les noves incorporacions.

COMUNICACIÓ INTERNA

Implementació de metodologies i sistemes que maximitzen l’efectivitat de la comunicació interna a l’organització.

TEAMBUILDING

Disseny i direcció de sessions participatives, amb l’objectiu de fomentar l’esperit d’equip i la col·laboració entre companys.

GESTIÓ INTERGENERACIONAL

Vols de treball que limiten els efectes de la bretxa generacional i potencien la comprensió i la col·laboració intergeneracional.

OPEN INNOVATION

Disseny i direcció de sessions participatives que persegueixen objectius o reptes concrets, vinculats amb la millora contínua i la innovació.

ONBOARDING

Avaluació de processos i disseny de plans d’onboarding interdepartamentals per agilitzar la preparació de les noves incorporacions.

COMUNICACIÓ INTERNA

Implementació de metodologies i sistemes que maximitzen l’efectivitat de la comunicació interna a l’organització.

TEAMBUILDING

Disseny i direcció de sessions participatives, amb l’objectiu de fomentar l’esperit d’equip i la col·laboració entre companys.

GESTIÓ INTERGENERACIONAL

Vols de treball que limiten els efectes de la bretxa generacional i potencien la comprensió i la col·laboració intergeneracional.

OPEN INNOVATION

Disseny i direcció de sessions participatives que persegueixen objectius o reptes concrets, vinculats amb la millora contínua i la innovació.

Contribuïm a que les empreses tinguin èxit des de la innovació i la millora contínua.